TO ALL MY BLOG READERS

TERIMA KASIH - شكرا لك - THANK YOU - ありがとうございました - 谢谢您 - Teşekkürler - Mulţumesc - Obrigado

Selasa, 27 Julai 2010

MEMBANGUN KARAKTER MASYARAKAT MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT BERASASKAN ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH (ABS-SBK)MEMBANGUN KARAKTER MASYARAKAT MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT BERASASKAN ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH (ABS-SBK)

OLEH : H MAS’OED ABIDIN

MUKADIMAH


Visi propinsi Sumatera Barat adalah ingin menjadikan masyarakat Sumatera Barat sejahtera dunia akhirat.

Visi tersebut akan sulit dicapai bila tidak dirumuskan misi yang jelas, tujuan yang akan dicapai, dan sasaran yang hendak diraih, serta cara yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut secara tepat.

Berhasilnya teknik pencapaian tujuan dimaksud, di antaranya adalah pemahaman masyarakat dan para ninik mamak pemangku adat Minangkabau terhadap nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sehari-hari.


Foto - Ihsan Buya Masoed Za Jabbar

Ninik mamak sebagai pemimpin masyarakat adat Minangkabau sebagian besar berada di propinsi Sumatera Barat kini, sedang menghadapi perubahan besar, sebagai akibat dari proses globalisasi dan dunia informasi.

Minangkabau sejak dahulu hingga sekarang, tatanan kehidupan masyarakatnya sangat ideal karena didasari nilai-nilai, norma-norma adat dan agama Islam yang menyeluruh, dalam satu ungkapan adat berbunyi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Adat dan syarak di Minangkabau merupakan benteng kehidupan dunia akhirat yang disebutkan dalam petatah adat “kesudahan adat ka balairung, kasudahan syarak ka akhirat. Mamangan ini menyiratkan teguhnya benteng orang Minangkabau yang terkandung di dalam adat dan kokohnya perisai Islam yang di pagar oleh syarak.


PEMAHAMAN ADAT MINANGKABAU TERHADAP NILAI-NILAI ABSSBK.

Nilai-nilai universal dalam masyarakat Minangkabau berkaitan dengan nilai-nilai adat dan syarak dapat dikategorikan ke dalam 6 kelompok, yaitu:

1. nilai-nilai ketuhanan,
2. nilai-nilai kemanusiaan,
3. nilai-nilai persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah, kesatuan dan persatuan,
4. nilai musyawarah dan demokrasi,
5. raso pareso / akhlak / budi pekerti,
6. gotong royong / sosial kemasyarakatan.


Keenam nilai-nilai tersebut sangat dipahami oleh para ninik mamak pemangku adat Minangkabau dan menjadi prilakunya sehari-hari, karena ninik mamak adalah suri teladan bagi anak kemenakannya.
Konsep Pandangan Dunia dan Pandanagan Hidup (PDPH) yang merupakan inti Adat Minangkabau (Adat Nan Sabana Adat) memengaruhi sikap umum dan tata-cara pergaulan, yang lebih dikenal sebagai Adat nan Diadatkan dan Adat nan Taradat.

Peristiwa yang menghasilkan Piagam Sumpah Satie Bukik Marapalam telah merubah konstruksi gagasan dasar dan penerapannya dalam Adat Minangkabau. Tampaknya dahulu itu telah terjadi asimilasi (atau pemesraan) yang cukup padu antara Islam dengan Kitabullah serta Adat Nan Sabana Adat (Konsep Dasar Adat sebagai PDPH) yang selanjutnya memengaruhi Adat Nan Taradat dan Adat Istiadat.

ABS-SBK sekarang menjadi konsep dasar Adat (Adat Nan Sabana Adat) diungkapkan, antara lain lewat Bahasa, yang direkam sebagai Kato Pusako. ABS SBK memengaruhi sikap umum dan tata-cara pergaulan masyarakat.

Fenomena terjadi akhir-akhir ini sosok ninik mamak kurang dihargai oleh kemanakannya. Anak kemenakan seolah-olah tidak ambil pusing lagi dengan ninik mamaknya.

Terkadang perkataan ninik mamak sering tidak diacuhkan oleh kemanakannya. Bahkan kehadiran ninik mamak di tengah-tengah anak kemanakannya seolah-olah tidak diperlukan lagi. Telah terjadi krisis kepercayaan terhadap ninik mamak oleh anak kemenakan. Ninik mamak seharusnya memegang kendali dan menentukan dalam pembentukan kepribadian anak kemenakan.

Penyebab terjadinya krisis kepercayaan terhadap ninik mamak saat ini di antaranya adalah karena kurangnya pemahaman Ninik Mamak Pemangku Adat dan juga generasi Minangkabau terhadap nilai-nilai adat dan syarak. Jika masalah ini dibiarkan berlanjut, maka masyarakat Minangkabau yang dikenal masyarakat beradat, hanya akan tinggal kenangan.

Sejak dulu masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi adatnya yang kokoh karena dipagari oleh nilai-nilai agama atau syarak. Dasar pikiran yang berhubungan dengan nilai-nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan dan persatuan, musyawarah dan demokrasi, serta nilai-nilai sosial kemasyarakatan di antaranya adalah :

1. NILAI-NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nilai-nilai ketuhanan dalam adat dikategorikan dalam bidal yang meliputi:

a. Si Amat mandi di luhak, parigi bapaga bilah, samo dipaga kaduonyo, adat basandi syarak, syarak basandi kitabbullah, sanda manyanda kaduonyo.
“ menjaga adat yang Islami”


b. Pangulu tagak di pintu adat, malin tagak di pintu syarak, manti tagak di pintu susah, dubalang tagak di pintu mati.
“ pembagian tugas yang baik, sesuai fungsi masing-masing, mesti bekerja dengan professional.”

c. Indak dapek sarimpang padi, batuang dibalah ka paraku, indak dapek bakandak hati, kandak Allah nan balaku.
“selalu berusaha, dinamis, tidak berputus asa, (rencana di tangan manusia keputusan di tangan Allah SWT).”

d. Limbago jalan batampuah, itu nan hutang ninik mamak, sarugo dek iman taguah, narako dek laku awak.
“kuat beramal karya yang baik, jauhi maksiyat.”

e. Jiko bilal alah maimbau, sado karajo dibarantian, sumbahyang bakaum kito daulu.
“menghidupkan surau, menjaga ibadah masyarakat, jamaah yang kuat dan memajukan pendidikan agama dengan baik,”

f. Kasudahan adat ka balairung, kasudahan dunia ka akhirat, salah ka Tuhan minta taubat, salah ka manusia minta maaf.
“ menyesali kesalahan, mohon ampunan atas kekhilafan, dan berjanji tidak akan melakukan lagi ”
g. Tadorong jajak manurun, tatukiak jajak mandaki. Adat jo syarak kok tasusun, bumi sanang padi manjadi.
“ menjaga pelaksanaan adat dan agama selalu berjalan seiring”.


NILAI-NILAI ADAT DALAM SYARAK DI ANTARANYA ;

a. Mengabdi hanya kepada Allah.
b. Tunduk dan patuh hanya kepada Allah.
c. Berserah diri kepada ketentuan Allah.
d. Bersyukur kepada Allah
e. Ikhlas menerima keputusan Allah.
f. Penuh harap kepada Allah
g. Takut dengan rasa tunduk dan patuh
h. Takut terhadap siksaan Allah
i. Berdo’a memohon pertolongan Allah.
j. Cinta dengan penuh harap kepada Allah.

Dalam adat diungkapkan “indak dapek salendang pagi, ambiak galah ka paraku, indak dapek bakandak hati, kandak Allah juo nan balaku”.

Bahwa bimbingan syarak berlaku dalam adat, disebutkan: “kasudahan dunia ka akhirat, kasudahan adat ka balairung, syarak ka ganti nyawa, adat ka ganti tubuah”.


2. NILAI-NILAI KEMANUSIAAN

Nilai-nilai kemanusiaan ini dinyatakan dalam adat meliputi:

a) Duduak samo randah, tagak samo tinggi, duduak sahamparan, tagak sapamatang.
“menjaga kesetaraan dalam bermasyarakat.”
b) Sasakik sasanang, sahino samalu, sabarek sapikua.
”peduli dan solidaritas mesti dipelihara.”
c) Kaba baiak bahimbauan, kaba buruak bahambauan.
“setia kawan, dengan pengertian membagi berita baik kepada semua orang.”
d) Nan ketek dikasihi, nan samo gadang lawan baiyo, nan tuo dihormati. Nan bungkuak ka tangkai bajak, nan luruih ka tangkai sapu, satampok ka papan tuai, nan ketek ka pasak suntiang, panarahan ka kayu api.
“santun dan hormat terhadap orang yang lebih tua, memungsikan semua elemen masyarakat yang ada.”
e) Kok gadang jan malendo, panjang jan malindih, cadiak jan manjua.
“berbuat sesuai dengan aturan yang berlaku, cerdik tidak memakan lawan.”
f) Nan buto paambuih lasuang, nan pakak palapeh badia, nan lumpuah pangajuik ayam, nan binguang pangakok karajo, nan cadiak lawan baiyo, nan pandai tampek batanyo, nan tahu tampek baguru, nan kayo tampek batenggang, nan bagak ka parik paga dalam nagari.
“memberikan tugas sesuai dengan kemampuan, menghargai sesama.”


NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DINYATAKAN DALAM SYARAK ANTARA LAIN :

a. Kewajiban untuk menghargai persamaan.
b. Menghormati persamaan manusia lain.
c. Mencintai sesama saudara muslim.
d. Pandai berterima kasih
e. Memenuhi janji.
f. Tidak boleh mengejek dan meremehkan orang lain.
g. Tidak mencari kesalahan.
h. Bergaul baik dengan menjaga persaudaraan dan persatuan
i. Tidak boleh sombong.3. NILAI-NILAI PERSATUAN DAN KESATUAN

Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam adat disebutkan ;


a. Tagak kampuang paga kampuang, tagak suku paga suku, tagak banagari paga nagari
“ menjaga persatuan dan bersama membangun nagari, sesuatu itu harus dimunculkan dari bawah. “
b. Satinggi-tinggi tabang bangau, kumbalinyo ka kubangan juo, hujan ameh di rantau urang, hujan batu di kampuang awak, kampuang halaman tatap dikana juo
“ ada tempat kembali, semua akan kembali ke asal ”
c. Jauh bajalan banyak diliek, lamo hiduik banyak dirasoi
“ cari pengalaman yang baik “
d. Malu tak dapek dibagi, suku tak dapek diasak, raso ayia ka pamatang, raso minyak ka kuali
“ suku tidak dapat ditukar “
e. Takajuik urang tagampa awak, kaba baiak bahimbauan, kaba buruak bahambauwan
“ selalu berbuat baik menyatu dengan lingkungan di mana berada “
f. Banabu-nabu bak cubadak, baruang-ruang bak durian, nan tangkainyo hanya sabuah, nan batangnyo hanyo satu, saikek umpamo lidi, sarumpun umpamo sarai, satandan umpamo pinang, sakabek umpamo siriah.
“ tidak boleh berpecah belah, jauhi silang sengketa “
g. elok di ambiak jo mupakat, buruak di buang jo etongan
“ utamakan musyawarah “
h. randah tak dapek dilangkahi tinggi tak dapek dipanjek.
“ keputusan musyawarah mengikat “
i. bersilang kayu dalam tungku sinan nasi mangko masak, dengan tepat dan benar.
“ perbedaan pendapat tidak boleh membawa perpecahan “


NILAI-NILAI PERSATUAN DAN KESATUAN DALAM SYARAK MELIPUTI:

a. Bersatu tidak boleh bercerai-cerai.
b. Orang yang beriman ibarat sebuat bangunan yang kuat.


4. NILAI-NILAI DEMOKRASI DAN MUSYAWARAH

Nilai-nilai demokrasi dan musyawarah dalam adat meliputi beberapa aspek:


a. Bulek aia ka pambuluah, bulek kato ka mufakek, bulek dapek digolongkan, pipiah buliah dilayangkan.
“Taat pada kesepakatan hasil musyawarah”
b. Kato nan banyak dari bawah, banyak indak buliah dibuang, saketek indak buliah disimpan.
“ Peranan masyarakat berpatisipasi, mulai dari lapisan terendah, kedudukannya sama dalam hukum “
d. Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka mufakek, mufakek barajo ka nan bana, bana badiri sandirinya, manuruik alua jo patuik.
” taati hukum dan aturan yang berlaku “
e. Pikia palito hati, tanang hulu bicaro, aniang saribu aka, dek saba bana mandatang
“ sebelum berbuat lakukan penelitian dan kaji segala kemungkinan, sebab dan akibat dari satu perbuatan “
f. Suri tagantuang batanuni, luak taganang nan basawuak, kayu batakuak barabahkan, janji babuek batapati.
“tetapi janji, lakukan sesuatu menurut patut dan pantas “
g. Duduak basamo balapang-lapang, duduak surang basampik-sampik, kato surang babulati, kato basamo dipaiyokan
“ bina kerukunan bersama “
h. Baiyo-iyo jo adiak, batido-tido jo kakak, elok diambiak jo mufakek, buruak dibuang jo etongan.
“ teguhkan persaudaraan, kembangkan dialog “
i. Sabalik bapaga kawek, randah tak dapek dilangkahi, tinggi tak dapek dipanjek.
“ hidup mesti berperaturan, tidak boleh berbuat seenak diri sendiri “
j. Galugua buah galugua, tumbuah sarumpun jo puluik-puluik, badampiang jo batang jarak, basilang kayu dalam tungku, sinan nasi nasi mangko masak.
“tidak perlu cemas untuk berbeda pendapat, perbedaan tidak menimbulkan perselisihan, di sini terdapat dinamika hidup”
k. Saukua mangko manjadi, sasuai mangko takana, nan bana kato saiyo, nan rajo kato mufakek
“ permusyawaratan perwakilan, teguh melaksanakan kesepakatan “


Nilai-nilai demokrasi dan musyawarah di dalam syarak meliputi beberapa aspek yang jelas dalam tata cara dan perilaku melaksanakan musyawarah yang menguatkan pelaksanaan ABS-SBK, di antaranya lemah lembut, dan tidak berlaku keras dan tegang.


5. NILAI-NILAI AKHLAK / BUDI PEKERTI

Nilai-nilai budi pekerti / akhlak dalam adat meliputi:

a. Nan kuriak kundi, nan merah sago, nan bayiak budi, nan indah baso
“Budi pekerti dan bahasa sopan santun diperlukan “
b. Satali pambali kumayan, sakupang pambali katayo, sakali lancuang ka ujian, salamo hiduik urang tak picayo
“jangan pernah berbuat salah, selalu menjaga diri”
c. Batanyo lapeh arak, barundiang sudah makan
d. Raso dibaok nayiak, pareso dibaok turun
“memikirkan akibat sebelum berbuat”
e. Sulaman manjalo todak, naiak sampan turun parahu, punyo padoman ambo tidak, angin bakisa ambo tau
“ selalu mempergunakan akal sehat sebelum berbuat “
f. Bajalan paliharo kaki, bakato paliharo lidah
“hati-hati selalu”
g. Pisang ameh baok balayia, masak sabuah di dalam peti, utang ameh dapek dibayia, utang budi dibaok mati.
“selalu berbuat baik, hidup dengan berjasa dan pandai membalas jasa“
h. Dek ribuik rabahlah padi, dicupak Datuak Tumangguang, jikok hiduik indak babudi, duduak tagak ka mari tangguang.
“ tidak melupakan tata kerama bergaul menurut adat dan agama “

Nilai-nilai budi pekerti dan akhlak dalam syarak sangat banyak ditemukan, di antaranya supaya selalu berjalan benar, menjauh dari kesesatan.


6. NILAI-NILAI SOSIAL KEMASYARAKATAN

Nilai-nilai sosial kemasyarakatan adat dan syarak meliputi antara lain:


a. Nan buto pahambuih lasuang, nan lumpuah pengajuik ayam, nan pakak palatuih badia
“ fungsi ham asasi manusia “
b. Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang, nan barek makanan bahu, nan ringan makanan jinjiang.
“ suka bergotong royong, memelihara kerja sama “
c. Takajuik urang tagampa awak, kaba baiak bahimbauan, kaba buruak bahambauan.
“sifat tolong menolong “
d. Bungka ameh manahan asah, ameh batua manahan uji, kato batua manahan sudi, hukum batuah manahan bandiang.
“ kualitas, ekonomi, professional, menegakkan nilai-nilai keadilan “
e. Nan tak untuak jan diambiak, nan bakeh yo diunyi, turuik alua nan luruih, tampuah jalan nan pasa
“menjaga keseimbangn antara hak dan kewajiban “
f. Sawahlah diagiah pamatang, ladanglah diagiah bamintalak, lah tantu hinggo jo batehnya, lah tahu rueh jo buku
“mematuhi aturan yang ada “
g. Ketek taraja-raja, gadang tarubah tidak, lah tuo jadi parangai.
“ Pendidikan di rumah tangga tentang perilaku dan budi pekerti sangat penting. Menanamkan perilaku bertanggung jawab sejak kecil ”
h. Kato sapatah dipikiri, jalan salangkah ma adok suruik
“ Hati-hati dalam berucap dan bertindak memikirkan hal yang akan disampaikan sebelum berbicara “
i. Syarak mangato, adat mamakai, syarak mandaki, adat manurun
“ Ketetapan syarak dipakai dalam adat, perjalanan adat penghulu seiring dengan ulama “
j. Sasakik sasanang, sahino samalu, nan ado samo dimakan, kok indak samo ditahan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang. Ka bukik samo mandaki, ka lurah samo manurun, tatilungkuik samo makan tanah, talilantang samo makan angin.

“ Rasa kebersamaan, gotong royong wajib ditumbuhkan di tengah masyarakat Minangkabau (Sumbar), menggerakkan potensi moril materil, untuk membangun nagari, dan menghapus kemiskinan”


NILAI-NILAI SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM SYARAK SEBAGAI BERIKUT:

a. Saling tolong menolong.
b. Tidak boleh memisahkan diri dari masyarakat (jama’ah).
c. Waspada dan menjaga keselamatan bersama.
d. Berlomba mencapai kebaikan.
e. Tidak boleh mencela dan menghina.
f. Menepati janji.
g. Bersikap adil.
h. Tidak boleh bermusuh-musuhan.
i. Tidak boleh bermarahan.


HUBUNGAN KERABAT DI MINANGKABAU HARMONIS DAN TERJAGA BAIK.

Kekerabatan di Minangkabau tumbuh karena rasa kekeluargaan dan rasa malu.
Seseorang akan dihargai oleh sukunya atau keluarganya apabila ia berhasil menyatu dengan kaumnya dan tidak membuat malu kaummya.

Hubungan kekerabatan masyarakat Minangkabau yang kompleks senantiasa dijaga dengan baik oleh ninik mamak dan penghulu di Nagari. Seseorang akan dianggap ada apabila ia berhasil menjadi sosok yang diperlukan di kaumnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kelompoknya.

Nilai-nilai ideal dalam kehidupan yang mesti dihidupkan terus dalam menata kehidupan bernagari, antara lain adalah:


a. rasa memiliki bersama,
b. kesadaran terhadap hak milik,
c. kesadaran terhadap suatu ikatan,
d. kesediaan untuk pengabdian,
e. dampak positif dari satu ikatan perkawinan, seperti mengurangi sifat-sifat buruk turunan serta mempererat mata rantai antar kaum.


Pembangunan Nagari-nagari harus memakai pola keseimbangan dan pemerataan.
Peningkatan usaha ekonomi masyarakat Nagari dipacu dengan mengkaji potensi Nagari.
Menghidupkan koperasi syariah di nagari menjadi semakin strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat di nagari, terutama keluarga miskin.

Kekekrabatan dijaga oleh ninik mamak dan penghulu yang berhimpun di dalam KAN, karena ;

a) dibalut dengan satu sistem pandangan banagari,
b) cinta kepada Nagari yang sama dipunyai,
c) kegiatan pembangunan yang dipersamakan.

Kekerabatan yang erat telah menjadi benteng yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Kekerabatan tidak akan wujud dengan meniadakan hak-hak individu orang banyak.

Tamak dan loba akan mempertajam permusuhan antara sesama. Bakhil akan meruntuhkan perasaan persaudaraan dan perpaduan.

Setiap Muslim wajib mengagungkan Allah dan menghargai nikmatNya yang menjadi sumber dari rezeki, kekuatan, kedamaian dan membimbing manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya.

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ
Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari berbagai kegelapan kepada nur(hidayah-Nya). Dan orang-orang kafir itu pelindung-pelindung mereka ialah taghut ( sandaran kekuatan selain Allah) yang mengeluarkan mereka daripada nur (hidayah Allah) kepada berbagai kegelapan.


Watak yang dibentuk oleh ABS-SBK telah menjadi Pandangan Dunia dan Pandangan Hidup (PDPH) yang melahirkan lembaga ”tigo tungku sajarangan” yang menata kebijakan bagi pengaturan kegiatan kehidupan masyarakat untuk kemaslahatan “anak nagari” Minangkabau.

Dengan demikian masing-masing anggota masyarakat pelaku kegiatan sosial, budaya dan ekonomi pada tingkat sektoral, maupun tingkat perorangan, dapat mengembangkan seluruh potensi dan kreativitasnya sehingga terciptalah manusia dan masyarakat Minangkabau yang unggul dan tercerahkan.


MASYARAKAT BERADAT YANG BERADAB HANYA MUNGKIN JIKA DILANDASI KITABULLAH

Pokok pikiran ”alam takambang jadi guru” telah meletakkan landasan filosofis Adat Minangkabau atas dasar pemahaman yang mendalam tentang bagaimana bekerjanya alam semesta serta dunia ini termasuk manusia dan masyarakatnya, sesuai sunnatullah.

Secara jujur, kita harus mengakui bahwa adat tidak mungkin lenyap, manakala orang Minangkabau memahami dan mengamalkan fatwa adatnya. “Kayu pulai di Koto alam, batangnyo sandi ba sandi, Jikok pandai kito di alam, patah tumbuah hilang baganti”.

Secara alamiah (natuurwet) adat itu akan selalu ada, jika patah dia akan tumbuh (maknanya hidup dan dinamis), mengikuti perputaran masa yang tidak mengenal kosong. Selalu terisi, dengan dinamika akal dan kekuatan ilmu (raso jo pareso). Diperkuat sendi keyakinan akidah tauhid, bahwa yang hilang akan berganti. Apa yang ada di tangan kita akan habis, apa yang ada di sisi Allah akan kekal abadi.

Kearifan menangkap perubahan yang terjadi, “sakali aie gadang, sakali tapian baralieh, sakali tahun baganti, sakali musim bakisa”.

Setiap perubahan tidak akan mengganti sifat adat, selama adat itu berjalan dengan aturan Allah SWT. Penampilan adat di alam nyata mengikut zaman dan waktu. “Kalau d balun sabalun kuku, kalau dikambang saleba alam, walau sagadang biji labu, bumi jo langit ado di dalam”.

Perputaran harmonis dalam “patah tumbuh hilang berganti”, menjadi sempurna dalam “adat di pakai baru, kain dipakai usang”. Adat adalah aturan satu suku bangsa. Menjadi pagar keluhuran tata nilai yang dipusakai. Bertanggungjawab penuh menjaga diri dan masyarakat kini, jikalau tetap dipakai, dan akan mengawal generasi yang akan datang. Dengan keyakinan bahwa kekuasaan dan kebenaran hakiki ada pada Allah Subhanahu wa Ta’ala, sebagai landasan masyarakat bertauhid.

Adat Minangkabau dibangun di atas ”Peta Realitas” yang dikonstruksi-kan secara kebahasaan (”linguistic construction of realities”) yang direkam terutama lewat bahasa lisan berupa pepatah, petatah petitih, mamang, bidal, pantun yang secara keseluruhan dikenal juga sebagai Kato Pusako.

Pengonstruksian kebahasaan itu berlaku lewat berbagai upacara Adat serta kehidupan masyarakat se-hari-hari, Kato Pusako menjadi rujukan di dalam penerapan PDPH di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dengan perkataan lain, Adat yang bersendi kepada “Nan Bana” adalah Peta Realitas sekaligus Pedoman serta Petunjuk Jalan Kehidupan Masyarakat Minangkabau.

CATATAN SEJARAH

Alhamdulillah, Minangkabau sebagai kelompok etnis kecil pernah berada di puncak piramida bangsa ini. Putera-puteri terbaik berasal dari budaya Minangkabau pernah menjadi pembawa obor peradaban (”suluah bendang”) bangsa Indonesia ini.

ABS-SBK merupakan landasan yang memberikan lingkungan sosial budaya yang melahirkan kelompok manusia unggul dan tercerahkan.

ABS-SBK adalah nilai utama yang dapat membina ”anak nagari” yang tumbuh berkembang menjadi generasi nan ka mambangkik batang tarandam, nan pandai manapiak mato padang, nan bagak manantang mato ari, nan abeh malawan dunia urang, dan di akhiraik isuak masuak Sarugo.

Ketika ”jalan lah di alieh urang lalu” dan di masa adat dan syarak mulai dikucawaikan, maka bagian peran yang berada di tangan etnis Minangkabau nyaris tak terdengar.

Para penghulu ninik mamak, para ulama suluh bendang, dan para cerdik cendekia, menjadi sasaran keluhan dan pertanyaan umat banyak.

Orang Minangkabau terkenal kuat agamanya dan kokoh adatnya. Seorang anak Minangkabau di mana saja berdiam tidak akan senang di sebut tidak beragama, dan tidak beradat.

Orang yang tidak beradat dan tidak beragama Islam, di samakan kedudukannya dengan orang tidak berbudi pekerti Di sebutkan indak tahu di nan ampek.

Adat Minangkabau dinamis, menampakkan raso (hati, arif, intuitif) dan pareso (akal, rasio, logika), hasil nyata dari alam takambang jadi guru, makin kokoh dengan keyakinan yang diisi oleh agama Islam yang benar (haq dari Rabb).

Dapatlah disimpulkan dengan ABS-SBK telah terjadi semacam lompatan kuantum (”quantum leap”) di dalam budaya Minangkabau, dengan bertumbuh-kembangnya manusia-manusia unggul dan tercerahkan yang muncul menjadi tokoh-tokoh yang berperan penting dalam sejarah kawasan ini. Karena mereka hidup dengan perilaku beradat yang dipagari oleh arama (syarak).

Peristiwa sejarah yang menghasilkan Piagam Sumpah Satie Bukik Marapalam dapat diibaratkan bagaikan “siriah nan kambali ka gagangnyo, pinang nan kambali ka tampuaknyo”.

Dengan Adat Basandi Syarak Syarak, dan Syarak Bansandi Kitabullah (ABS-SBK) maka tali hubungan antara Adat Sebagai Pedoman serta Petunjuk Jalan Kehidupan itu dibuhul-eratkan kembali dengan keimanan kepada Allah SWT, Nan Sabana Nan Bana, Nan Badiri Sandirinyo.

KHULASAH

Rarak kalikih dek mindalu, tumbuah sarumpun jo sikasek,
Kok hilang raso jo malu, bak kayu lungga pangabek,
Nak urang Koto Hilalang, nak lalu ka Pakan Baso,
malu jo sopan kalau lah hilang, habihlah raso jo pareso.


Membina masyarakat dengan memahamkan adat, yang menjangkau pikiran dan rasa yang dipunyai setiap diri, kemudian di bimbing oleh agama yang mengisi keyakinan sahih (Islam), menanam rasa malu (haya’), raso dan pareso, iman kepada Allah, yakin kepada hari akhirat.

Mengenali hidup akan mati, memancangkan benteng aqidah (tauhid) dari rumah tangga dan lingkungan (surau) menjadi gerakan mencerdaskan umat, sesuai pantun adat di Minangkabau:

“Indak nan merah pado kundi, indak nan bulek pado sago,
Indak nan indah pado budi, indak nan indah pado baso”,

“Anak ikan dimakan ikan, gadang di tabek anak tanggiri,
ameh bukan pangkaik pun bukan, budi sabuah nan di haragoi”,

“Dulang ameh baok ba –laia, batang bodi baok pananti,
utang ameh buliah di baie, utang budi di baok mati”,

“Pucuak pauh sadang tajelo, panjuluak bungo galundi,
Nak jauah silang sangketo, Pahaluih baso jo basi”,

“Anjalai tumbuah di munggu, sugi-sugi di rumpun padi,
nak pandai rajin baguru, nak tinggi naiakkan budi”.


Alangkah indahnya satu masyarakat yang memiliki adat yang kokoh dan agama (syarak) yang kuat. Tidak bertentangan satu dan lainnya, malahan yang satu menguatkan yang lainnya dengan mengamalkan “kokgadang indak malendo, kok cadiek indak manjua, tibo di kaba baik baimbauan, tibo di kaba buruak ba hambauan”.

Alangkah indahnya masyarakat yang hidup dalam rahmat kekerabatan dengan benteng aqidah kuat, berusaha baik di dunia fana dan membawa amal shaleh kealam baqa.

Labuah nan pasa terbentang panjang, tepian tempat mandi terberai (terserak dan terdapat) di mana-mana, gelanggang untuk yang muda-muda serta tempat sang juara (yang mempunyai keahlian, prestasi) dapat mengadu ketangkasan secara sportif berdasarkan adat main “kalah menang” (rules of game). Masyarakatnya hidup aman dan makmur, dengan anugerah alam dan minat seni yang indah.

“Rumah gadang basandi batu, atok ijuak dindiang ba ukie,
cando bintangnyobakilatan, tunggak gaharu lantai candano,
taralinyo gadiang balariak, bubungan burak katabang,
paran gambaran ula ngiang, bagaluik rupo ukie Cino,
batatah dengan aie ameh, salo manyalo aie perak,
tuturan kuro bajuntai, anjuang batingkek ba alun-alun,
paranginan puti di sinan ,
Lumbuang baririk di halaman, rangkiang tujuah sa jaja,
sabuah si Bayau-bayau, panenggang anak dagang lalu,
sabuah si Tinjau Lauik, panengggang anak korong kampuang,
birawari lumbuang nan banyak, makanan anak kamanakan”.Foto - Ihsan Buya Masoed Za Jabbar


Artinya, ada perpaduan ilmu rancang, seni ukir, budaya, material, mutu, keyakinan agama yang menjadi dasar rancang bangun berkualitas punya dasar social, cita-cita keperibadian, masyarakat dan idea ekonomi yang tidak mementingkan nafsi-nafsi, tapi memperhatikan pula ibnusabil (musafir, anak dagang lalu) dan anak kemenakan di korong kampung, “nan elok di pakai, nan buruak di buang, usang-usang di pabaharui, lapuak-lapuak di kajangi”, maknanya sangat selektif dan moderat.


Wallahu'alami bis-shawaab.
Masoed Abidin Za Jabbar

Foto - Ihsan Buya Masoed Za Jabbar


Source: http://www.facebook.com/home.php?#!/note.php?note_id=414381655887&comments&ref=notif¬if_t=note_reply

Ahad, 25 Julai 2010

Apabila diri diutama daripada kesatuan ummah

Sumber: Berita Minggu Malaysia Online.

Tarikh siar: 2010/07/24

Pemimpin Melayu perlu jadi contoh ikutan terbaik elak bangsa berpecah belah, lemah

MUFTI Perak, Tan Sri Harussani Zakaria minggu lalu mengumumkan kesediaannya menjadi perantara dalam pertemuan antara pemimpin UMNO dan PAS bagi membincangkan kerjasama kedua-dua parti dalam isu yang dianggap kritikal ketika ini, iaitu soal perpaduan umat Islam dan kuasa orang Melayu.Apa sebenarnya yang mendorong Harussani menjadi perantara dalam pertemuan pemimpin UMNO dan PAS ini?

Bagaimana beliau menerima kritikan di atas keberaniannya mencetus apa yang dilihat sebagai anjakan baru dalam konteks hubungan dan keterbukaan kedua-dua parti demi kepentingan orang Melayu? Ikuti temubual wartawan Edisi Mingguan, SHAMSHUL AZREE SAMSHIR dengan tokoh agama ini.

Shamsul Azree Samshir : APA yang mendorong Tan Sri untuk menjadi perantara dalam pertemuan antara pemimpin UMNO dan PAS bagi membincangkan kerjasama kedua-dua parti berhubung perpaduan Melayu dan umat Islam?

Tan Sri Harussani Zakaria : Saya sebenarnya bukanlah orang tengah bagi PAS atau UMNO, sebaliknya akan hanya bertindak sebagai pengerusi bagi sesi perbincangan antara UMNO dan PAS jika ia diadakan kelak. Sejak dulu lagi saya bercakap sebagai mufti yang menjaga hal ehwal orang Islam, kita tidak boleh berkelahi, berpecah-belah dan sentiasa mendahulukan kepentingan umat Islam. Tetapi, apa yang saya lihat sekarang, dalam keadaan sekarang, orang lebih pentingkan bangsa lain daripada agama sendiri.

Malah, segelintir pihak lebih percayakan agama lain hingga sanggup memutuskan hubungan, berkerat rotan hingga dalam ceramah pun hendak maki orang lain... ini bukan kerja orang Islam.

Orang Islam hari ini dicabar sebab kita sendiri berpecah dan lemah. Tidakkah kita sedar lagi hinggakan agama kita juga disamakan dengan agama lain? Apakah kita perlu perjuangkan hak hudud saja tapi hak bangsa sendiri tercabar?

Saya fikir, soal perpaduan lebih baik diutamakan dalam keadaan kita yang makin tercabar ini. Mengapa tidak, sedangkan orang lain bersatu suara hendak menjatuhkan Islam. Saya lakukan ini kerana ia menjadi tanggungjawab saya... ini kewajipan saya. Ingin saya ingatkan, sejak lebih 3,000 tahun lalu, orang Melayu sudah duduk (menetap) di negara ini, sejak kerajaan bertapak di Melaka lagi.

Sebab itulah negara ini dulunya dikenali sebagai Tanah Melayu. Malah, orang putih (kerajaan Inggeris) letak dalam kad pengenalan kita status agama kita Islam (membuktikan penjajah Inggeris menerima Islam sebagai agama rasmi).

Keadaan sekarang (yang saya lihat), tak sampai 10 minit naik mimbar, kita sudah mula memaki, mengumpat dan melaknat... inikah perbuatan orang Islam? Mungkin inilah punca timbulnya musibah apabila hak orang Melayu dilihat makin terhakis.

Shamsul Azree Samshir: Apakah Tan Sri kecewa dengan reaksi yang diterima setakat ini terutama apabila ada pemimpin PAS mendakwa Tan Sri berbohong sedangkan niat Tan Sri ikhlas. Tidakkah perkembangan ini menjejaskan harapan dan hasrat Tan Sri untuk menemukan UMNO-PAS di meja perbincangan?

Tan Sri Harussani Zakaria : Saya bukan hendak menjadi orang tengah, saya cuma hendak menggerakkan (perbincangan UMNO-PAS). Saya sudah jelaskan bahawa saya tidak berbohong. Apa yang saya dapat jika saya berbohong? Saya seorang mufti, saya tahu apa dosa jika berbohong. Dosa memaki orang lain juga besar.

Saya mengajar orang, membawa orang kepada jalan Islam, takkanlah pula saya hendak berbohong? Jika saya berbohong dan tidak mengikut perintah Allah SWT, apakah mereka (yang mengkritik dan memberi maklum balas) melakukannya secara Islamik atau tidak? Dalam Islam, setiap maklum balas mestilah positif.

Saya cuma hendak membawa orang Islam bersatu... bukan hendak suruh mereka masuk parti politik manapun. Saya meminta mereka supaya sama-sama berbincang. Ini, dia bercakap mengenai soal takwa, hendak menubuhkan negara Islam, tapi soal mudah dia tidak mahu.

Saya tidak menyuruh orang masuk parti politik. Tapi sekarang, sampai berpecah hingga ke masjid, jemaah atau kenduri-kendara juga berpecah, ini apa punya jenis manusia? Kita mengaku Islam adalah agama terbaik tapi kita tidak memberi contoh bahawa Islam itu agama yang baik. Kita beri contoh kita ini ganas, hendak berkelahi padahal Tuhan suruh kita bermaaf-maafan dan berbincang.

Shamsul Azree Samshir: Sehingga hari ini, masih ada segelintir pemimpin terutama PAS yang tidak bersetuju dengan kerjasama politik UMNO-PAS lalu menjejaskan inisiatif kepemimpinan kedua-dua parti bertemu serta menjalin kerjasama. Apa nasihat Tan Sri kepada mereka?

Tan Sri Harussani Zakaria : Berbaliklah kepada perintah Allah SWT. Saya sedar, kedua-dua pihak (PAS dan UMNO) masing-masing ada (pemimpin) hardcore atau tegar. Tapi, hakikatnya, jika sebelah pihak sudah menghulur tangan, mengapa pula pihak yang satu lagi tidak boleh menerimanya? Percayalah, kedua-dua pihak UMNO dan PAS masing-masing pernah membuat kesalahan, jadi apalah salahnya jika sama-sama bermaafan.

Shamsul Azree Samshir: Andai pertemuan PAS-UMNO menjadi kenyataan, apa formula yang akan Tan Sri guna-kan bagi membolehkan kedua-dua pihak berkompromi dan membincangkan isu perpaduan orang Melayu secara rasional?

Tan Sri Harussani Zakaria : Formula saya adalah Islam itu sendiri. Islam menyeru supaya umatnya berdamai. Saya bukanlah ahli politik, jadi terpulanglah kepada wakil kedua-dua parti politik itu untuk bercakap. Saya tak mahu bercakap, bukan saya yang bercakap (dalam forum itu kelak).

Shamsul Azree Samshir: Bagaimana Tan Sri menghadapi pandangan negatif sesetengah pihak berhubung niat Tan Sri menjadi perantara dalam perbincangan antara UMNO dan PAS, malah Tan Sri didakwa berbohong apabila mengakui ada pemimpin PAS dan UMNO menemui Tan Sri untuk mendapatkan pandangan bagi menyatukan kedua-dua parti?

Tan Sri Harussani Zakaria : Saya berharap umat Islam menjauhi prasangka buruk kerana kelakuan prasangka buruk itu suatu dosa. Saya tidak faham kenapa isu ini timbul sedangkan orang UMNO tidak marah saya pun. Saya pun bukan (ahli) parti UMNO pun.

Saya masih ingat, pada era 1990-an, PAS dilihat seolah-olah menyokong saya. Sekarang, apabila sebut saya, macam maki kita. Tetapi saya tidaklah pula susah hendak tidur atau makan.

Saya tahu, ada pihak mendakwa kononnya saya anjing (kepada BN), diletakkan gambar, badannya anjing dan mukanya saya. Tetapi saya tak kata apa, tak suruh pun sesiapa (pihak berkuasa) pergi menyiasat. Apa yang saya buat hanyalah untuk menyatupadukan orang Islam... Itu saja.

Shamsul Azree Samshir: Apakah Tan Sri menganggap perpaduan orang Melayu sekarang cukup kritikal hingga kita dikatakan boleh kehilangan kuasa pada pilihan raya umum akan datang?

Tan Sri Harussani Zakaria : Saya fikir, orang Islam di Malaysia sedar dengan keadaan sekarang (kerapuhan perpaduan orang Melayu disebabkan perbezaan politik). Tetapi, yang menjadi masalahnya, ada kumpulan tegar (pemimpin parti politik) yang menentang (kerjasama UMNO-PAS).

Bayangkan, bangsa lain bersatu padu untuk menuntut diubah Perlembagaan Persekutuan, tetapi kita pula tidak bersatu padu, berkerat rotan berpatah arang, sehingga agama kita sendiri dicabar orang lain.

Shamsul Azree Samshir: Apa nasihat Tan Sri kepada mana-mana pihak yang masih bersikap skeptikal malah mengkritik usaha yang dilakukan Tan Sri bagi membawa UMNO-PAS duduk berbincang soal orang Melayu?

Tan Sri Harussani Zakaria : Saya menasihatkan mereka beristighfar banyak-banyak, bermunajaat kepada Tuhan... Solat banyak-banyak bagi diberi petunjuk. Saya seorang yang neutral dan tugas saya menegur perkara yang tidak betul. Jika kerajaan membuat kerja tidak betul, saya larang. Saya hanya menjalankan tugas sebagai seorang mufti, menjadi penasihat kepada umat Islam dalam soal akidah, syariah dan akhlak.

Shamsul Azree Samshir: Berdasarkan perkembangan yang dilihat sekarang, apakah Tan Sri fikir cadangan membawa pemimpin UMNO dan PAS berbincang mengenai isu perpaduan orang Melayu ini akan menjadi nyata?

Tan Sri Harussani Zakaria : Tidak ada benda yang mustahil jika semua orang berbalik kepada akal yang siuman. Kita sedih sungguh. Sebenarnya, kita sudah tersalah meletak keutamaan - baik kepada kerajaan, ulama, golongan intelek hatta parti politik. Sepatutnya, bukan soal parti (yang lebih diutamakan) tetapi soal kesatuan ummah. Macam pembangunan fizikal, kita hanya bangunkan fizikal dan kita langsung tidak mengambil perhatian kepada aspek rohaniah atau spiritual.

Begitu juga dalam soal pendidikan, kita terlalu memberi penekanan kepada aspek akademik dan dipisahkan akademik daripada agama. Ulama juga dilihat mementingkan kepada keangkuhan, keegoan dan tidak melihat kepada masalah ummah, biarlah ummah berkelahi sampai ke masjid pun bergaduh.

Masjid dibina untuk bersatu (menyatukan ummah) bukan untuk berpecah... tapi akhirnya berpuak-puak juga. Golongan intelektual sepatutnya menggunakan kelebihan mereka untuk kepentingan ummah tapi akhirnya kepentingan peribadi dan berpuak-puak. Bagi mereka apa yang penting ialah soal logik semata-mata dan soal lain ditinggalkan.

Source: http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Apabiladiridiutamadaripadakesatuanummah/Article

Sabtu, 24 Julai 2010

Petua Ketua Bilal Masjidil Haram jaga suara

Sumber: Utusan Malaysia Online.

SHAH ALAM 23 Julai – Jika mahu menjaga suara supaya sentiasa elok, sedap dan nyaring, jangan merokok, elak makanan pedas, berminyak dan jangan suka marahkan isteri.

Demikian petua yang diamalkan oleh Ketua Bilal Masjidil Haram, Sheikh Ali al-Muolla, 54, yang telah bertugas selama lebih 30 tahun sebagai muazin di masjid tersebut.

“Saya perhatikan ada bilal di negara ini yang merokok, ini tidak baik,” katanya kepada pemberita selepas melawat Universiti Antarabangsa al-Madinah (Mediu) di sini hari ini.

Ketibaan beliau di Mediu disambut oleh Rektornya, Prof. Dr. Mohammad Khalifa Al-Tamimi dan pegawai kanan universiti tersebut. Dalam lawatan selama kira-kira 45 minit itu, beliau dibawa melawat sekitar Mediu dan mengadakan perbincangan dengan Dr. Mohammad Khalifa.

Sheikh Ali yang sedang bercuti tiba di Malaysia, Selasa lalu dan dijadualkan pulang ke Mekah, Ahad ini. Beliau turut diberi penghormatan melaungkan azan solat Jumaat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.

Menurut beliau, pada waktu dahulu iaitu semasa ketiadaan pembesar suara, azan dilaungkan oleh enam orang bilal di enam menara yang terdapat di sekitar Masjidil Haram.

Katanya, ketika itu, Masjidil Haram mempunyai 24 orang bilal tetapi dengan adanya sistem pembesar suara, bilangan itu kini hanyalah 14 orang.

“Zaman dahulu, syarat utama menjadi muazin adalah mereka yang bersuara kuat,” katanya yang menerima sanad lagu azan itu daripada datuknya.

Ditanya perbezaan laungan azan Mekah dan Madinah, Sheikh Ali berkata, muazin di Mekah suaranya lebih kuat manakala muazin di Madinah lebih pandai berlagu.

Mengenai kerja-kerja pembesaran kawasan Masjidil Haram, beliau memberitahu, ia masih berjalan bagi menampung keperluan jemaah haji yang semakin meningkat.

“Setakat ini, kita belum tahu berapa jumlah jemaah yang boleh ditampung tetapi pada setiap malam 27 Ramadan, ada lebih empat juta jemaah solat di Masjidil Haram,” jelas beliau.

Source:
http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0724&pub=Utusan_Malaysia&sec=Muka_Hadapan&pg=mh_04.htm

Jumaat, 23 Julai 2010

Radio Cimbuak

Sumber: Radio Cimbuak.

Kepada para perantau Minang walau di mana pun berada, yang ingin mendengar pelbagai lagu Minangkabau baru dan lama, ceramah agama, ceramah tentang adat Minangkabau, lagu-lagu saluang, dan juga rabab Minangkabau, bolehlah mengikuti Radio Cimbuak (Radio Online) dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan di bawah:-

Klik untuk besarkan gambar.

Klik untuk besarkan gambar.

Klik untuk besarkan gambar.

Klik untuk besarkan gambar.

Klik untuk besarkan gambar.

Sumber: http://radio.cimbuak.net/

Khamis, 22 Julai 2010

Ibu tunggal gigih cari rezeki

Sumber: Berita Harian Malaysia Online.

Oleh Betty Subaryati dan Nik Khazami Nik Aziz , bhkb@bharian.com.my

Tarikh : 2010/07/22

KOTA BHARU: Pasar Siti Khatijah yang tersohor di bandar ini, mungkin mendapat gelaran baru berikutan kehadiran lebih 100 ibu tunggal yang turut berniaga di situ bagi menyara kehidupan diri dan keluarga masing-masing.

Di sebalik senyuman manis sambil ramah menjemput pengunjung memasuki premis niaga yang dikendalikan, hakikatnya kehidupan ibu tunggal terbabit berdepan kesulitan kerana hasil niaga yang tidak seberapa. Kekangan modal pusingan untuk perniagaan menyaksikan kebanyakan ibu tunggal itu hanya mampu berniaga kain pasang, batik, telekung dan selimut pada jumlah terhad dan meraih pendapatan antara RM500 hingga RM1,000 sebulan untuk menyara kehidupan sekeluarga.

Walaupun dihimpit kemiskinan, sehingga kini nasib ibu tunggal itu masih belum dibela oleh mana-mana pihak, melainkan sedikit aspek kebajikan yang dinikmati sebagai ahli Koperasi Peniaga-Peniaga Pasar Besar Siti Khadijah Kota Bharu Bhd (COCITY) termasuk dividen sebagai pemegang saham koperasi itu.

Setiausaha COCITY, Abdul Samad Hussain, berkata walaupun pihaknya tidak pernah membuat bancian secara rasmi berhubung jumlah sebenar janda yang menjalankan perniagaan di pasar itu, berdasarkan maklumat awal lebih 100 peniaga wanita daripada 420 peniaga di situ terdiri ibu tunggal, sama ada akibat kematian suami atau bercerai hidup.

“Kebanyakan ibu tunggal yang berniaga di sini masih hidup susah kerana terpaksa menempuh kehidupan seorang diri bagi membesarkan anak-anak sekurang-kurangnya antara dua hingga empat orang.

“Setiap peniaga pasar ini secara langsung menjadi ahli COCITY dengan modal saham RM1,000 seorang yang melayakkan mereka mereka menerima pelbagai keistimewaan yang disediakan koperasi,” katanya.

Peniaga, Sharifah Awani Awang Loh, 57, berkata kehidupannya sebagai ibu tunggal bermula sejak 20 tahun lalu apabila suaminya meninggal dunia akibat sakit tua pada 1990 dengan meninggalkan empat anak yang kini berusia antara 20 hingga 32 tahun.

“Saya terpaksa mengharungi kehidupan sukar untuk menyara empat anak yang memerlukan perbelanjaan besar terutama untuk kos persekolahan,” katanya.

Beliau berkata, perolehannya sebagai peniaga kain pasang dan pakaian siap di pasar itu sejak lebih 18 tahun lalu hanya kira-kira RM1,200 sebulan yang digunakan untuk menyara kehidupan harian, termasuk tambang berulang alik dari rumah di Pasir Mas ke Kota Bharu, setiap hari.

Nasib sama ditempuhi janda muda, Siti Rafeah Hussain, 33, yang kematian suami, Mohd Hasrun Zakaria, 31, pada 25 November tahun lalu akibat serangan jantung.

“Sejak kematian suami, saya yang sebelum ini suri rumah sepenuh masa terpaksa menggantikan tempat beliau menjalankan perniagaan menjual kain batik semata-mata mahu mencari rezeki untuk menyara tiga anak berusia tiga, empat dan lapan tahun,” katanya yang meraih pendapatan kira-kira RM500 hingga RM600 sebulan.

Nasib sama dilalui Tuan Noriah Tuan Ismail, 63, yang menyifatkan nasibnya amat malang kerana bukan saja kematian suami sejak 1992, malah terpaksa berdepan kesukaran apabila seorang daripada dua anaknya orang kelainan upaya (OKU).

“Mak cik memang hidup susah kerana sebelum ini arwah suami, Hanapi Merah, adalah pengasas Cocity yang mempunyai penghasilan lumayan menerusi perniagaannya.

“Namun selepas dia meninggal dunia, beban mencari sumber pendapatan terpaksa ditanggung saya seorang terutama untuk menjaga seorang anak OKU, manakala yang sulung hanya bekerja sebagai peniaga kecil-kecilan,” katanya yang memperoleh pendapatan RM1,000 sebulan.

Source: http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Timur_Ibutunggalgigihcarirezeki/Article

Seminar “Nakhoda Muhammad Taib” Sabtu ini

Sumber: Utusan Malaysia Online.

Seminar “Nakhoda Muhammad Taib” Sabtu ini
Tarikh: 22/07/2010 7:48pm

LUMUT 22 Julai – Satu seminar mengenai ketokohan pahlawan Melayu yang juga tokoh maritim terbilang, “Nakhoda Muhammad Taib” akan diadakan di pantai Teluk Senangin, Segari dekat sini Sabtu ini.

Seminar itu dianjurkan khusus bagi memperingati jasa pahlawan maritim, pentadbir, pedagang dan pejuang Melayu silam itu, supaya ia tidak dilupai oleh generasi sekarang.

Program sehari itu merupakan anjuran bersama Persatuan Penulis dan Peminat Sastera Bandar Raya Ipoh (Pintar) serta Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), dengan kerjasama Yayasan Perak, Kerajaan Negeri Perak dan Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM).

Urus setia seminar, Harifuddin Kamarudin berkata, orang ramai terutama peminat sejarah seluruh negara dijemput menyertai seminar sehari yang bermula dari pukul 9 pagi hingga 6 petang itu, yang akan menyaksikan pembentangan 17 kertas kerja.

Katanya pada sebelah malam, para peserta akan berpeluang menyaksikan persembahan puisi perjuangan Nakhoda Muhammad Taib oleh pelajar UPSI dan penduduk setempat.

Beliau berkata Nakhoda Muhammad Taib pernah dianugerahkan surat kuasa oleh Sultan Perak ke-23, Sultan Jaafar Muadzam Shah pada tahun 1856 untuk memerintah Jajahan Kuala Sepit di Manjung. – Bernama

Source: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0722&pub=Utusan_Malaysia&sec=Terkini&pg=bt_27.htm

PIBG, guru bersatu lahir modal insan cemerlang

Sumber: Berita Harian Malaysia Online.

Tarikh : 2010/07/22

ALOR GAJAH
: Pembangunan modal insan adalah prasyarat penting untuk memacu pertumbuhan rantaian ekonomi bernilai tinggi yang berpaksikan ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri ini.

Sehubungan itu, Pengerusi Jawatankuasa Pelajaran, Sains, Teknologi dan Sumber Manusia negeri, Datuk Yaakub Md Amin berkata, kerajaan negeri akan sentiasa memberi sokongan dan bantuan kepada semua sekolah bagi melahirkan modal insan yang seimbang.

“Dalam mencapai sasaran ini juga, Persatuan Ibu Bapa Guru (PIBG) dan guru sewajarnya bersama menggembleng tenaga dengan melakukan anjakan paradigma supaya kita dapat menerima perubahan sekali gus tidak ketinggalan dalam arus perkembangan pendidikan era globalisasi,” katanya.

Beliau berkata demikian ketika mewakili Ketua Menteri, Datuk Seri Mohd Ali Rustam merasmikan Majlis Minum Petang Bersama Pemimpin dan Hari Kokurikulum 2010, dekat sini, baru-baru ini.

Program anjuran PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Dato' Dol Said itu dimeriahkan dengan pelbagai acara menarik.

Antara peserta pameran adalah Kolej RISDA Alor Gajah, Bank Rakyat cawangan Tampin, GZ Reliance Automibile Sdn Bhd, PNI Neuron (M) Sdn Bhd dan International College of Yayasan Melaka.

Selain itu, turut diadakan pemeriksaan perubatan percuma oleh Putra Specialist Hospital dan persembahan kebudayaan bercirikan 1Malaysia oleh pelajar diiringi Kumpulan Gendang Warisan.

Menariknya mengenai majlis itu, juadah yang disediakan adalah hasil gotong-royong membabitkan guru, ibu bapa dan pelajar sekolah berkenaan.

Hadir sama, Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Wanita, Pembangunan Keluarga dan Kesihatan negeri, Datuk Norpipah Abdol; Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pelajaran, Sains, Teknologi dan Sumber Manusia, Datuk Ab Wahab Ab Latip dan Yang Dipertua Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG), Nordin Ali.

Source: http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Melaka_NegeriSembilan_PIBG_gurubersatulahirmodalinsancemerlang/Article/index_html

Pokok Buas - Buas

By Idris Talu
Agak lama tidak update foto yang berkaitan Taman Herba Perak.

Kali ini penulis bawakan tentang pokok buas-buas atau sesetengah orang menyebutnya sebagai bebuas sahaja. Pokok ini mudah tumbuh di tepi pagar, di tepi sungai atau pun sawah.Selain dibuat ulam bersama sambal semasa makan nasi, daun bebuas juga menjadi campuran untuk nasi ulam yang cukup popular di bulan Ramadhan al Mubarak yang bakal tiba tidak lama lagi.


Khasiat daun bebuas.
Nama botani pokok bebuas ialah : Premma coreliflora.

Rabu, 21 Julai 2010

Mengerat silaturahim

Sumber: Utusan Malaysia Online

Oleh RAHIMAH MOHAMED, utusanjohor@utusan.com.my


PONTIAN 21 Julai – Seramai 100 orang termasuk penunggang motosikal berkuasa tinggi dari kelab-kelab bermotor telah mengikuti Program Makan Nasi Ambang di Parit Rambai, Pontian, baru-baru ini.

Sejak awal pagi lagi sebanyak 32 buah motosikal berkumpul di kawasan Rawat dan Rehat (R&R) Machap untuk bergabung dengan pasukan bermotor Kelab Kapten Bikers dari Singapura.

Pasukan bermotor yang terbabit adalah kelab Ninja 250 Malaysia, Muar Bikerz dan Medan Bikerz.

Pertemuan tersebut membawa kesemua mereka ke lokasi pertama iaitu Parit Rambai.

Program ini anjuran bersama Southern Kawa Bikerz, Puteri UMNO Bahagian Pontian serta Biro Penerangan UMNO cawangan Tanjung Piai.

Pengerusi Kelab Kesihatan (Say Heart Club), Siti Annisak Mohd. Khanan, 31, berkata, tujuan program itu diadakan adalah untuk memupuk gaya hidup sihat dan mengeratkan hubungan penduduk dengan ahli kelab melalui usaha dan inisiatif terbabit.

“Selain itu, ia juga diharap dapat menjauhkan anak-anak muda daripada aktiviti atau gejala yang tidak sihat di kalangan mereka,” katanya kepada Utusan Malaysia di sini, baru-baru ini.

Dalam program itu semua penunggang diiringi skuad bermotosikal mengelilingi kawasan sekitar Parit Rambai sebelum disambut dengan paluan kompang oleh Persatuan Kompang Parit Rambai.

Turut diadakan acara seperti pertunjukan pencak silat oleh anak-anak penduduk Parit Rambai, tarian poco-poco dari Kelab Kecergasan Parit Rambai dan zapin oleh kanak-kanak Tabika Parit Rambai.

Paling ditunggu-tunggu oleh kesemua peserta yang mengikuti program ini ialah jamuan makan nasi ambang secara tradisional.

Nasi ambang tersebut dimakan secara beramai-ramai didalam dulang bagi mengeratkan tali persaudaraan sesama Islam.

Lokasi mereka yang terakhir adalah ke penghujung selatan tanah benua Asia yang terletak di Tanjung Piai di sini.

Source: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0722&pub=Utusan_Malaysia&sec=Johor&pg=wj_04.htm

Dunia perlu tahu kisah sebenar penderitaan di Gaza

Sumber: Berita Harian Malaysia Online.

Tarikh: 2010/07/22

KESENGSARAAN penduduk Gaza sukar untuk digambarkan dalam dunia moden ini, namun itulah realiti yang terpaksa dihadapi di bawah sekatan rejim Zionis Yahudi di Palestin.

Penderitaan didedahkan media massa dan bantahan masyarakat antarabangsa yang menentang kekejaman tentera Yahudi tidak sedikit pun dapat meringankan penderitaan mereka, sebaliknya Yahudi semakin angkuh kerana mendapat sokongan negara sekutunya, Amerika Syarikat dan Britain.

Namun, keganasan Yahudi yang terus bertindak kejam ke atas rakyat Palestin tanpa belas kasihan, tidak akan mematah semangat rakyat Malaysia untuk terus menyokong dan menghantar misi bantuan bagi meringankan kesengsaraan mereka.

Kita yakin ramai rakyat Malaysia yang simpati dan sedia berkongsi penderitaan yang dialami kira-kira 1.5 juta rakyat Palestin di Gaza.

Ini dibuktikan dengan penghantaran pasukan sukarelawan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (PBSM) yang membawa pelbagai bantuan kemanusiaan ke Gaza selama empat hari yang berakhir kelmarin.

Yang pasti, kehadiran PBSM dari Malaysia yang membawa pelbagai bantuan kemanusiaan ke Gaza itu dapat membuka mata masyarakat antarabangsa betapa penduduk Gaza sangat terdesak untuk mendapatkan bahan makanan, pakaian dan ubat-ubatan bagi meneruskan kehidupan yang serba kekurangan, angkara kekejaman rejim Yahudi yang tidak berperikemanusiaan.

Untuk keperluan kesihatan, membeli perkakasan baru serta meningkatkan kepakaran dalam bidang perubatan saja, mereka memerlukan RM16 juta. Justeru, rakyat Malaysia yang sentiasa mengikuti pergolakan di Palestin, wajar tampil untuk menyokong misi bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Ini termasuk Program Ramadan anjuran PBSM bagi mengumpulkan makanan untuk penduduk serta pakaian kanak-kanak Palestin menjelang Aidilfitri tidak lama lagi. Program ini memerlukan sumbangan individu, persatuan, badan bukan kerajaan (NGO) mahupun badan korporat.

Misi PBSM pastinya turut membawa pulang pelbagai fakta dan bukti baru mengenai kekejaman Yahudi yang mengenakan pelbagai sekatan ke atas penduduk Palestin. Sekurang-kurangnya anggota misi itu membawa pulang pengalaman untuk diceritakan dan digambarkan sebagai paparan rakyat di negara ini. Inilah hakikat yang tersingkap di sebalik runtuhan bangunan, kehancuran tamadun dan kesengsaraan penduduk Gaza.

Semua ini dapat dikongsi dan direnung bersama untuk dijadikan pedoman dan panduan. Selama ini, media pro Zionis atau yang dibiayai pemodal Yahudi sentiasa memutarbelitkan fakta mengenai kejadian yang berlaku di Palestin.

Kini, media laman sembang sosial adalah saluran terbaik menceritakan kepada dunia apa yang sebenarnya berlaku kepada penduduk Palestin sejak ditindas Yahudi lebih 60 tahun lalu.

Malaysia perlu terus mempelopori gerakan membantu penduduk Palestin dalam pelbagai aspek lain. Kita percaya cadangan PBSM mengadakan program pertukaran doktor dari Malaysia dan Gaza boleh membantu meningkatkan mutu perkhidmatan perubatan dan kesihatan di negara berkenaan pada masa depan.

Kita juga boleh menimbangkan membawa keluar kanak-kanak Palestin yang cedera untuk mendapatkan rawatan serta menjalani proses pemulihan fizikal dan trauma di negara ini.

Source: http://www.bharian.com.my/bharian/articles/MindaPengarang_DuniaperlutahukisahsebenarpenderitaandiGaza/Article

Saya mufti, takkan saya berbohong – Harussani

Sumber: Utusan Malaysia Online.

PUTRAJAYA 20 Julai - Tan Sri Harussani Zakaria berkata, sebagai mufti yang menyeru umat Islam supaya sentiasa ke jalan Allah, takkan beliau sanggup berbohong bahawa dirinya pernah didatangi pemimpin Pas dan UMNO untuk mendapatkan pandangan bagi menyatukan kedua-dua parti itu.

Menurut Mufti Perak itu, semasa kunjungan kedua-dua pihak yang disertai pemimpin berjawatan tinggi kedua-dua parti yang berlaku 'dalam sebulan dua ini' itu, beliau telah diminta untuk menjadi wakil supaya usaha penyatuan itu dapat dijayakan.

''Saya seorang mufti, takkanlah saya nak membohong, cuma saya tak nak sebut nama orang yang bertemu dengan saya itu, jadi saya tidak berbohong.

''Orang Islam ni kalau terjadi dua puak yang bertentangan, maka hendaklah didamaikan.

''Depa nak tuduh saya berbohong, itu depa punya pasal, saya tak nak masuk neraka (jika tidak mengusahakan soal penyatuan dan perpaduan umat Islam ini)," katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini, hari ini.

Semalam, kedua-dua Naib Presiden Pas, Salahuddin Ayub dan Datuk Mahfuz Omar menuduh Harussani membuat fitnah serta melakukan pembohongan bahawa terdapat pemimpin Pas dan UMNO menemuinya untuk mendapatkan pandangan bagi menyatukan UMNO dan Pas.

Menurut Harussani, pertemuan itu memang berlaku walaupun wakil yang datang bertemu dengannya itu bukan dihantar oleh Pas secara rasmi.

''Pertemuan ini semata-mata untuk pertahankan Islam dan orang Melayu. Saya baru sahaja menyarankan soal pentingnya perpaduan orang Melayu yang hanya 55 peratus di negara ini, itu pun sudah 'ribut'. Saya hairan mengapa 'ribut' sangat ni," katanya.

Dalam pada itu Harussani turut menyifatkan pemimpin Pas sebagai keras kepala dan degil kerana enggan bersatu sesama Islam walaupun ia adalah untuk kebaikan.

''Pas yang sebenarnya bertanggungjawab terhadap perpecahan umat Islam di negara ini sehingga orang bukan Islam semakin berani mempertikaikan Islam sekarang.

''Ini kerana mereka begitu degil dan walaupun berjuang atas nama Islam tetapi apabila disuruh kembali bersatu kerana Islam, mereka tidak mahu," tegasnya.

Beliau juga secara sinis membidas pihak yang menuduh beliau sebagai pengkhianat ekoran kejatuhan kerajaan pakatan pembangkang di Perak.

''Saya khianat apa? Kerajaan DAP Perak jatuh, saya tiada kena mengena. Mereka bawa ke mahkamah dan apabila keputusan pertama berpihak kepada mereka, mereka seronok tetapi apabila kalah, saya pula dituduh sebagai pengkhianat," kata Harussani.

Beliau turut menegaskan bahawa melompat parti tiada kena mengena dengan Islam kerana ia adalah hal kepartian.

''Kalau mereka keluar Islam, maka mereka murtad tetapi kalau keluar parti bukan murtad.

''Merata-rata orang melompat. Ikut suka mereka hendak meloncat ke hendak merangkak ke hendak duduk," katanya.

Source: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0721&pub=Utusan_Malaysia&sec=Muka_Hadapan&pg=mh_02.htm

Melayu Cam masih beri belanja anak 3 sen, makan bubur nasi

Sumber: Berita Harian Malaysia Online.

Tarikh: 2010/07/21

Etnik Islam di Kemboja rata-ratanya pesawah hidup daif sejak sekian lama tanpa sebarang bantuan kerajaan

YUSOF Mosa, 44, nampak polos dan ceria tetapi dalam dirinya tersimpan penderitaan selama hidupnya setakat ini. Dia tinggal dalam rumah yang cuma berbumbung daun tha (sejenis pokok palma).

Beliau mengusahakan sawah padi seperti 85 peratus penduduk etnik Melayu Cam lain di Kemboja. Jika hasil padi sedikit kerana kemarau atau dilanda banjir, dia sekeluarga seperti rata-rata etnik Melayu Cam lain hanya makan nasi air (bubur) sekali sehari dengan lauk ikan sungai dengan sayur timun, labu, terung atau kangkung.

“Kerajaan tidak membantu kami,” katanya ketika ditemui di Swai Pekau, Tebung Telai dekat Wilayah Kompong Chhnang. Dia boleh berbahasa Melayu dengan baik berbanding majoriti Melayu Cam yang hanya bertutur bahasa Khmer.

Dia berkata, rata-rata tanah di kawasannya kering mulai Januari hingga Mei, tetapi tahun ini banyak sawah masih kering kerana hujan belum turun. Lazimnya, menjelang Mei, petani mula mengusahakan sawah padi, tetapi kerap musnah dilanda banjir menjelang Julai hingga Ogos.

“Tanam padi pun kadang-kadang tak boleh harap langsung kerana banjir. Masa kemarau, pokok kelapa pun mati,” katanya.

Ternakan lazimnya kambing biri-biri dan lembu memakan jerami kering (jembang) yang ditimbun yang cukup untuk setahun.
Suhu musim kemarau mencecah 35 darjah Celsius, tetapi kali ini difahamkan cuaca di Phnom Penh merekodkan paras 42 darjah Celsius.

“Jika panas, Masya-Allah...” kata Mohammath Soleh Ahmad, 30, guru agama masjid Kompong Tralach di Wilayah Kompong Chhnang.

Kini kebanyakan perigi di Kemboja kering kontang dan telaga baru sehingga berbelas-belas meter terpaksa digali untuk mencari sumber air yang baru. Mereka tidak pernah menikmati bekalan air dan elektrik. Rata-rata penduduk juga tidak pernah menonton televisyen dan jika yang memilikinya pun hanya menggunakan bateri sebagai sumber elektrik.

“TV pun cuma hitam putih. Jika pakai TV warna, banyak pakai bateri. Guna TV hitam putih, bateri tahan lima malam, tetapi jika pasang TV warna, bateri cuma bertahan semalaman,” kata guru yang mempunyai 35 murid dan mengajar bahasa Melayu, rumi dan Arab itu.

Kemboja kini dilanda kemarau sejak tujuh bulan lalu. Perigi, satu-satunya sumber bekalan air untuk keperluan harian penduduk, rata-rata kering.

Pengalaman mendorong mereka membina sekurang-kurangnya satu telaga paling dalam di setiap kampung. Jika berlaku kemarau, telaga itu akan menyelamatkan mereka. Satu kes sebuah kampung di Wilayah Stung Treng yang mempunyai 400 keluarga, tetapi kini terpaksa berkongsi sumber air dari sebuah perigi.

Kes lain di Wilayah Kampot, penduduk kampung terpaksa membeli air dari kawasan lain sejak dua bulan lalu untuk keperluan harian. Di kampung yang diduduki penduduk keturunan Khmer pula diberitakan semua telaga kering kontang dan usaha menggali perigi gagal menemui sumber air.

Sebagai guru agama, Mohammath tahu tahap pendedahan ilmu agama dalam kariahnya.

“Ada yang tak boleh mengucap (kalimah syahadah). Ramai tak pandai sembahyang,” katanya yang pernah mendapat pendidikan sekolah pondok di Yala, Selatan Thailand.

Ini antara ancaman paling serius kepada ketahanan jati diri dan sahsiah Melayu Cam.

“Bagaimana anak hendak mengucap atau solat jika ibu bapa mereka jahil. Kekuatan Islam (dalam diri Melayu Cam) di Kemboja tidak ada,” katanya.

Katanya, Melayu Cam juga tidak berpeluang menikmati makanan halal di pasaran. Rata-rata makanan diimport dari Thailand, Vietnam dan China. Namun tinjauan Berita Harian di beberapa pasar mini dan pasar raya di sekitar Phnom Penh, ada minuman tin dan biskut halal diimport dari Malaysia.

Mohammath seperti ratusan guru agama lain di Kemboja tidak bergaji. Dia menyara hidup hasil sumbangan penduduk kampung dan zakat. Dia yang baru mendirikan rumah tangga, beberapa bulan lalu bagaimanapun yakin rezeki tetap ada walaupun sedikit.

“Saya masih ada Allah yang membantu,” katanya.

Namun dia nampak ada cahaya syiar Islam di hujung terowong yang beransur-ansur menyinari kembali kehidupan komunitinya sejak tiga atau empat tahun kebelakangan ini. Contohnya, jika dulu hanya dua atau tiga orang menunaikan solat di masjid, tetapi kini jumlahnya semakin ramai.

Tinjauan Berita Harian menjelang waktu Maghrib di Masjid Antarabangsa di Bung Kork, dekat Phnom Penh mendapati masjid yang besar tersergam itu hanya didatangi beberapa belas orang jemaah. Barisan jemaah diwujudkan di pintu masuk dengan diterangi dua lampu kalimantang.

Bahagian lain masjid gelap gelita. Tiada azan dilaungkan kecuali merujuk azan dari masjid lain. Mungkin masjid itu tidak punya sistem siar raya atau mahu berjimat dalam menggunakan elektrik.

Dalam satu program kemasyarakatan anjuran Kelab Kebajikan Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK), baru-baru ini, ada pemuda berusia 19 dan 28 tahun yang dikhatankan. Dalam program itu, 600 pek mengandungi beras, minyak masak dan gula diagihkan kepada penduduk. Berpuluh-puluh kanak-kanak pula dikhatankan tiga doktor.

Tinjauan Berita Harian di Swai Pekau turut bertemu pasangan Isa dan Maisom Hassan, 29, bersama bayinya, Fari, 2 bulan dan kakaknya, Fitra, 10. Tubuh Fitra mungkin tidak sampai 20 kilogram dan cuma sebesar budak berusia enam tahun di Malaysia. Dia memakai baju seragam sekolah yang juga baju basahan sehariannya.

Warna putih bajunya lebih buruk daripada kain buruk orang kita. Tetapi Fitra sudah tegar hidup begitu, termasuk tanpa kasut atau selipar dan makan nasi bubur dengan rasa garam. Dia sentiasa senyum walaupun tidak pernah menonton TV, mendengar radio dan jauh daripada kenal komputer serta menikmati makanan segera seperti kanak-kakak sebayanya di Malaysia.

Maisom menjual makanan ringan untuk membantu suaminya yang menjadi bilal masjid kampung itu. Beliau tidak pernah keluar kampung apatah lagi kenal suasana Phnom Penh yang terletak kira-kira 70 kilometer dari rumahnya. Selain menyusu badan, hasil jualan harian di gerainya membolehkan Fari minum susu tepung.

“Anak (Fitra) belanja 3 sen (300 Riel) sehari untuk beli gula-gula atau sebiji kuih. Dia makan bubur nasi sebelum ke sekolah,” katanya.

Tinjauan turut merakamkan seorang ibu hanya memandikan bayinya dengan segayung air perigi. Di pinggir sebuah sekolah kebangsaan, kelihatan peniaga wanita menjual tapai beras yang mereka sebut juga sebagai ‘tapei’. Difahamkan, kira-kira 50 peratus perkataan dalam bahasa Melayu Cam menyamai atau hampir sama dengan bahasa Melayu Nusantara.

Jurugambar Berita Harian turut merakamkan seorang wanita memanggang ikan jelawat sebesar empat jari dengan bara ranting kayu dengan tungku batu di halaman rumahnya. Mereka tidak mampu membeli minyak masak dan tiada deretan botol perisa seperti pemandangan lumrah dapur rakyat Malaysia.

Di penempatan komuniti Melayu Cam di kanan kiri Kilometer 7 hingga 10, Jalan Kebangsaan 5, kehidupan majoriti mereka di situ juga daif. Berikutan taraf sosioekonomi yang rendah, ramai kanak-kanak tidak ke sekolah, kekurangan zat makanan, mengalami masalah cacing serta terbiar, sekali gus masa depan mereka sangat gelap.

Source: http://www.bharian.com.my/bharian/articles/MelayuCammasihberibelanjaanak3sen_makanbuburnasi/Article/index_html

Sokong satukan Melayu tanpa berpihak mana-mana parti

Sumber: Utusan Malaysia Online.

PUTRAJAYA 20 Julai – Usaha Mufti Perak, Tan Sri Harussani Zakaria untuk menyatukan orang Melayu tanpa berpihak kepada mana-mana parti perlu disokong dan diberi keutamaan.

Mufti Selangor, Datuk Seri Mohd. Tamyes Abdul Wahib berkata, dalam konteks itu adalah tidak adil sekiranya menuduh tokoh agama itu sebagai mencampuri urusan politik sedangkan beliau adalah mufti yang bertanggungjawab terhadap hal-hal berkaitan agama.

Tegasnya, kekuatan umat Islam kini bergantung kepada perpaduan orang Melayu supaya ia tidak dilihat lemah sehingga tidak mampu melaksanakan sebarang keputusan komprehensif.

‘‘Kenapa bukan Melayu boleh bersatu walaupun berbeza fahaman parti politik?

‘‘Dalam hal ini, saya yakin Melayu perlu bersatu dan semua pihak perlu mencari jalan penyelesaian bagaimana mahu Melayu menjadi kuat dan tidak berpecah sehingga boleh mengorbankan hak istimewa orang Melayu,” katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini hari ini.

Harussani menjadi sasaran kritikan pemimpin Pas atas usaha beliau mahu menyatukan orang Melayu.

Mufti Perak itu pada masa sama turut melahirkan kebimbangan bahawa orang Melayu boleh hilang kuasa pada Pilihan Raya Umum Ke-13 (PRU-13) sekiranya UMNO dan Pas enggan bersatu.

Dalam pada itu, Penasihat Agama Negeri Johor, Datuk Nooh Gadut ketika dihubungi berkata, para cendekiawan terutama golongan ulama dan ilmuwan Islam perlu melibatkan diri dalam usaha mendamaikan dan mencari penyelesaian apabila berlaku pertelingkahan antara dua golongan saudara Islam mengikut kemampuan masing-masing.

Jelasnya, Islam turut melarang umatnya bersangka buruk sesama sendiri serta mencari kesalahan dan keaiban orang lain.

Katanya, ia selaras dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang bermaksud, Sesungguhnya dan sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat.

‘‘Allah juga berfirman dalam surah yang sama ayat 12 yang bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang), kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa,” katanya.

Tambah beliau, perpecahan dan pergaduhan itu sebahagian dari maksiat dan hendaklah dielakkan.

‘‘Allah juga memerintahkan tolong-menolong dalam kebaikan dan kebajikan sebaliknya melarang menolong dalam melakukan kejahatan seperti perpecahan, persengketaan dan pergaduhan.

‘‘Nabi Muhammad SAW juga menggambarkan masyarakat Islam ini dalam kerjasama saling bantu membantu, bersimpati, berkasih sayang seperti satu tubuh apabila salah satu daripadanya mengadu kesakitan, seluruh anggota lain tidak akan tidur dan demam,” katanya.

Source: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0721&pub=Utusan_Malaysia&sec=Muka_Hadapan&pg=mh_03.htm

Ahad, 18 Julai 2010

JAKIM serah negeri putus fatwa

Sumber: Berita Minggu Malaysia Online.

Tarikh : 2010/07/18

KOTA BHARU: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) menyerahkan kepada negeri untuk memutuskan fatwa mengenai modul kursus motivasi anjuran ESQ Leadership Centre Sdn Bhd yang menimbulkan kontroversi baru-baru ini.

Ketua Pengarahnya, Datuk Wan Mohamad Sheikh Abdul Aziz, berkata peranan JAKIM kini ialah menyelaras pandangan Jabatan Mufti negeri dan keputusan Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal-Ehwal Agama Islam Malaysia membabitkan isu berkenaan.

“Mengenai ESQ, kita ikut sistem yang ada, bergantung kepada kuasa negeri masing-masing untuk memutuskan sesuatu fatwa, tetapi buat masa ini hanya Wilayah Persekutuan membuat keputusan dan mewartakannya, manakala di peringkat Persekutuan telah membincangkan isu ini sejak lebih dua tahun lalu.

“Peranan JAKIM dalam isu ini ialah kita cuma menyelaras pandangan Jabatan Mufti negeri dan apa yang diputuskan muzakarah fatwa kebangsaan... terpulang kepada negeri masing-masing untuk mengikut sistem yang ada buat masa sekarang untuk menguruskannya,” katanya.

Beliau berkata demikian selepas Majlis Makan Malam dan Perasmian Persidangan Ketua-Ketua Jabatan/Majlis Agama Islam Negeri Seluruh Malaysia Ke-83 di Kota Darul Naim di sini, malam kelmarin. Majlis berkenaan dirasmikan Menteri Besar Kelantan, Datuk Nik Aziz Nik Mat.

Sebelum ini, akhbar melaporkan Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Wan Zahidi Wan Teh mempertahankan pewartaan fatwa berkenaan dengan modul kursus motivasi anjuran ESQ Leadership Centre Sdn Bhd yang menurutnya mengandungi 10 perkara yang boleh merosakkan akidah.

Dalam kenyataan tujuh muka surat untuk menjelaskan maklum balas orang ramai berhubung pewartaan fatwa yang dikeluarkan pihaknya pada 17 Jun lalu, Wan Zahidi berkata, ia perlu dilihat dalam dua konteks iaitu, hukum syarak dan Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 atau Akta 505.

Terdahulu dalam ucapannya, Wan Mohamad berkata, sejak persidangan berkenaan diadakan pada 1975 hingga kini, antara isu penting yang disepakati serta dijadikan dasar di negeri-negeri antaranya penyelarasan isu halal, pendidikan Islam iaitu KAFA, membanteras ajaran sesat, Bulan Dakwah SeMalaysia dan dakwah Orang Asli, sistem pengajian tahfiz al-Quran, pembangunan keluarga Islam dan pengurusan masjid.

“Sejak 1975, sebanyak 560 kertas kerja sudah dibentangkan bagi tujuan mendapatkan pandangan, persetujuan serta memaklumkan semua ahli persidangan mengenai isu membabitkan dua hala,” katanya

Source: http://www.bharian.com.my/bharian/articles/JAKIMserahnegeriputusfatwa/Article

Negeri lain mungkin turut haramkan ESQ

Sumber: Berita Minggu Malaysia Online.

Oleh Haspaizi Mohd Zain, haspaizi@bharian.com.my

Tarikh: 2010/07/18

Kesamaran modul perlu diatasi: Mufti Selangor

KUALA LUMPUR: Mufti Selangor, Datuk Mohamad Tamyes Abd Wahid, tidak menolak kemungkinan negeri lain mengikut keputusan Wilayah Persekutuan mengharamkan kursus anjuran ESQ Leadership Center Sdn Bhd (ESQ) sekiranya kesamaran modul yang dibangkitkan sebelum ini tidak diatasi.


Keratan akhbar Berita Minggu, Ahad 18 Julai 2010.

Bagaimanapun, katanya, Selangor setakat ini belum memutuskan untuk mengharamkan ESQ kerana masih menunggu keputusan muktamad Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan.

Malah, baginya, pengumuman yang dibuat oleh Pengerusi Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, Prof Tan Sri Dr Abdul Shukor Husin, baru-baru ini dianggap masih belum muktamad.

“Seperti yang saya katakan sebelum ini, Selangor berpegang kepada prinsip tunggu keputusan muktamad daripada Muzakarah Fatwa Kebangsaan terlebih dulu dan keputusan terbabit dibuat oleh ahlinya.

“Saya difahamkan, masih ada satu lagi kajian yang akan dilakukan dan kita belum membuat keputusan sama ada mahu mengikut Wilayah Persekutuan ataupun sebaliknya. Namun mengikut maklumat yang saya terima, sememangnya terdapat kesamaran dalam modul ESQ seperti yang dinyatakan Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Wan Zahidi Wan Teh.

“Justeru, saya tidak menolak kemungkinan ada negeri lain yang akan mengikut jejak Wilayah Persekutuan mengharamkan kursus anjuran ESQ jika modulnya tidak diubah segera,” katanya ketika dihubungi Berita Minggu, di sini, semalam.

Sebelum ini, akhbar melaporkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan mengharamkan modul program motivasi anjuran ESQ yang disertai lebih 65,000 orang termasuk orang kenamaan, tokoh agama dan korporat serta pegawai kerajaan berikutan ajarannya didapati menyeleweng daripada akidah dan syariat Islam.

Bagaimanapun Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal-Ehwal Agama Islam, memutuskan kursus anjuran ESQ itu boleh dilaksanakan di negara ini tetapi dengan pengawasan sepenuhnya oleh panel syariah yang dilantik syarikat berkenaan.

Mohamad Tamyes berkata, dakwaan yang dibuat Mufti Wilayah Persekutuan sebelum ini mempunyai asas kukuh dan ia diperakui oleh beberapa bekas peserta yang pernah mengikuti kursus ESQ bahawa terdapat kesamaran dalam modul yang digunakan syarikat berkenaan.

“ESQ juga ada berjanji akan segera mengubah modul berkenaan, namun mengikut maklumat terkini ia masih belum diubah,” katanya.

Source: http://www.bharian.com.my/bharian/articles/NegerilainmungkinturutharamkanESQ/Article

Sabtu, 17 Julai 2010

Melayu hilang kuasa pada PRU - 13?

Sumber: Mingguan Malaysia Online.

Oleh SITI MARIAM MD. ZAIN, utusanperak@utusan.com.my

IPOH 17 Julai - Orang Melayu akan hilang kuasa pada Pilihan Raya Umum Ke-13 (PRU-13) jika UMNO dan Pas terus berdegil untuk tidak bersatu.

Mufti Perak, Tan Sri Harussani Zakaria yang melahirkan kebimbangan tersebut berkata, kedegilan kedua-dua parti Melayu terbabit untuk meletakkan keutamaan agama di tempat sepatutnya hanya akan memberi kesan buruk kepada masa depan orang Melayu sendiri.''Kalau kita terus berpecah-belah, kita akan terima kekalahan (pada PRU-13), itu sahaja. Dan akan berlaku satu bentuk penjajahan baru," katanya kepada pemberita selepas merasmikan Perhimpunan Melayu Perak 2010 di Dewan Bankuet Bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK) di sini hari ini.

Hadir sama dalam perhimpunan sehari anjuran Gagasan Melayu Perak (GMP) itu ialah presidennya, Datuk Seri Mohd. Hilmi Ismail.

Harussani menegaskan, pemimpin Melayu perlu sedar bahawa mereka memikul tanggungjawab memastikan kepentingan orang Melayu terjamin.

''Adakah agama yang mengajar kita suruh berdegil? Sedangkan degil itu adalah sifat keji dalam Islam. Kalau itu sifat keji, kenapa tidak dibuang daripada diri kerana ia tidak akan menguntungkan diri.

''Kalau dia pemimpin, dia tidak akan menguntungkan rakyat. (Sedangkan) bila jadi ketua, amanah untuk menjaga ummah itu kewajipan dia. Kalau dia berdegil, amanah tiada pada dia, rakyat akan hancur," ujar beliau.

Ditanya apakah masih ada harapan untuk orang Melayu khususnya membabitkan UMNO dan Pas bangkit dan bersatu semula jawabnya:

''Insya-Allah disebabkan kedua-dua puak (parti) ini mempunyai keinginan hendak bersatu.

''Ada pemimpin Pas datang berjumpa saya, begitu juga pemimpin UMNO. Mereka minta pandangan bagaimana untuk disatukan (kedua-dua parti)."

Mengulas lanjut kata Harussani, penyatuan masih tidak dapat dilakukan sehingga hari ini kerana kedua-dua pihak telah meletakkan faktor keutamaan di tempat yang salah.

''Saya percaya tujuan orang Pas memperjuangkan Islam ikhlas tapi meletakkan (keutamaan) di tempat yang salah. Mereka taksub sebab tidak faham. Orang UMNO serupa juga.

''Kalau kedua-dua parti memahami faktor keutamaan itu, apa yang perlu diutamakan? Keutamaan adalah agama dahulu dan agama tidak menyuruh kita membenci sesama umat Islam bahkan kasih-mengasihi sesama kita," katanya.

Dalam perkembangan sama, Harussani berkata, langkah GMP menganjurkan perhimpunan seumpama itu dapat membantu menyatupadukan orang Melayu.

Sementara itu, Mohd. Hilmi menegaskan, perlunya satu perhimpunan Melayu membabitkan semua lapisan masyarakat termasuk raja-raja dan pemimpin parti politik sendiri untuk melahirkan semangat Melayu dalam menyata dan memperjuangkan hak mereka seperti termaktub di dalam Perlembagaan Negara.

''Cara ini dapat menginsafkan pemimpin-pemimpin Pas dan UMNO yang masih berdegil dan tidak memikirkan tentang masa depan orang Melayu," katanya.

Source: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0718&pub=Utusan_Malaysia&sec=Muka_Hadapan&pg=mh_01.htm

Jumaat, 16 Julai 2010

Buah Serikaya

By Idris Talu

Gambar buah serikaya ini penulis ambil dari Taman Herba Perak di Batu Gajah. Buah serikaya atau di setengah tempat disebut sebagai buah nona (Annona squamosa), adalah tanaman yang tergolong ke dalam keluarga Annona yang sememangnya berasal dari kawasan tropika.

Bentuk buah serikaya agak bulat dengan kulitnya seperti ditempel-tempel banyak, seperti kulit binatang landak. Isi buahnya serikaya berwarna putih, berbiji banyak.Buah serikaya (anona)

Di Semenanjung Tanah Melayu, kita boleh menemuinya dalam bentuk dua warna, purple dan hijau.

Serikaya sesuai dengan namanya, kaya dengan tenaga serta zat besi yang amat diperlukan tubuh manusia.


Masih putik, seakan-akan ungu warna kulitnya.Semasa dahulu, di mana kutu masih meraja lela di atas kepala manusia, biji buah serikaya ditumbuk untuk dilumurkan ke kepala yang berkutu bagi membunuhnya.
http://idristalu.blogspot.com/

Air Semakin Kotor

Sumber: Harian Metro Malaysia
Jumaat 16 July 2010.

Kesian ...nasib orang kampung.

Khamis, 15 Julai 2010

Setting the Record Straight on JWW Birch's Murder

Republish from Raja Mariam fb's column.
A reproduction of the Sunday Mail article dated 22 March 1992 on the special interview given by Allahyarham Raja Datuk Seri Azam bin Raja Kamaralzaman regarding the book 'Our Malay Conquest' by Sir P Benson Maxwell, the then Chief Justice of the Straits Settlement.

Dubbed 'the only written British confession about the nature of their involvement in Malaya', the book throws some revealing light on the actual happenings in the murder of JWW Birch.

- YM Raja Mariam (in her facebook column)

Click photo to enlarge.

Click photo to enlarge

Click photo to enlarge.

Click photo to enlarge.

Click photo to enlarge.

Selada

By Idris Talu
Info berkaitan bunga selada ini telah penulis masukkan di bawah sekali.

Rabu, 14 Julai 2010

Buah Gucil

By Idris Talu

Buah yang agak jarang boleh ditemui. Di kampung penulis, ianya dikenali dengan nama "gucil". Di tempat lain, penulis kurang pasti namanya.Penulis temui buah ini di Taman Herba Perak di Batu Gajah.
Buah gucil yang masih muda.

http://idristalu.blogspot.com/

CLICK NOW

Tajuk Kegemaran